Regulamin zakupów

Techbank Solution

§1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.techbanksolution.pl przez TechBankSolution S.C. ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 16 lok1,40-612 Katowice.

2.Właścicielem Sklepu jest:Techbanksolution S.C,ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 16  lok1,40-612 Katowice,NIP: 6342737066,REGON:  241484066,tel. +48 609060704, adres email: sklep@techbanksolution.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w www.sklep.techbanksolution.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne na www.sklep.techbanksolution.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie www.sklep.techbanksolution.pl,
 2. e-mailem na adres dostępny na stronie www.sklep.techbanksolution.pl,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie www.sklep.techbanksolution.pl

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie www.sklep.techbanksolution.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie www.sklep.techbanksolution.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5.Sklep www.sklep.techbanksolution.pl zastrzega sobie prawo do opóźnienia uzupełnienia braków magazynowych w związku z duża ilością zamówień.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

5. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych ( firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym www.sklep.techbanksolution.pl.

4.Wysyłka towaru następuje tylko w dni robocze.

5.Sklep www.techbanksolution.pl przekazuje przesyłkę kurierowi w ciągu 24h od zaksięgowania pieniędzy na koncie.

5.Czas dostarczenia przesyłki zależy od firmy kurierskiej.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do www.sklep.techbanksolution.pl, na koszt www.sklep.techbanksolution.pl, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. www.sklep.techbanksolution.pl ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi www.sklep.techbanksolution.pl.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.”

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie praw konsumentów z dnia 30 maja 2014r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, art. 34 zwrot rzeczy po odstąpieniu od umowy ust. 2 i art. 35 zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest www.sklep.techbanksolution.pl z siedzibą ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 16 lok 1,40-612 Katowice.

Administrator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

2. Dane osobowe przekazane www.sklep.techbanksolution.pl podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

 3.Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:

 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT
 • operatorzy pocztowi i kurierzy
 • firmy zajmujące się zbieraniem opinii o jakości realizacji zamówienia (np. Ceneo, Opineo)

4.W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak imię i nazwisko ,adres,nr telefonu,czy e mail na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

 6. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od www.sklep.techbanksolution.pl materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego-tzw.newsletter.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8.Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej www.sklep.techbanksolution.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.sklep.techbanksolution.pl.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela www.sklep.techbanksolution.pl do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu www.sklep.techbanksolution.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl